کنترل صنعت ژرمن :
02133986910

اتوماسیون صنعتی چیست؟

اتوماسیون صنعتی به معنای استفاده از تکنولوژی و دستگاهای پیشرفته کنترل اتوماتیک می باشد که استفاده از آن ها باعث می پردد کخ فرایند تولید و نظارت به شکل کاملا اتوماتیک صورت پذیرد و درصد اشتباهات را به کمترین میزان ممکن می رساند که این فرایند باعث افزایش سود دهی و کاهش هزینه های ناشی از تولید می گردد.

خرید کنتاکتور زیمنس

انواع اتوماسیون صنعتی:

اتوماسیون ثابت

اتوماسیون قابل برنامه ریزی

اتوماسیون انعطافپذیر یا نرم

کمپانی های سازنده قطعات و محصولات، رقابت شدیدی از جهت کیفیت محصولات تولید شده  و مقرون به صرفه بودن تولید نسبت به یکدیگر دارند دراین راستا به منظوربرنده شدن در این رقابت  کمپانی به کارگیری افراد متخصص و ابزارآلات بسیار پیشترفته و دیجیتال کردن فرایند روی آورده اند در همین راستا کمپانی های گوناگونی نظیر زیمنس( siemens ) ، اشنایدر  و سایر کمپانی ها اقدام به طراحی و کالا های اتوماسیون صنعتی نموده اند.

خرید کنتاکتور زیمنس

از جمله  فرایند های تاثیر گذار جهت اهداف سود آور کمپانی ها استفاده از اتوماسیون صنعتی  و ابزارآلات پیشرفته است. استفاده از اتوماسیون صنعتی در راستا استفاده از ابداعات جدید و تکنولوژی و خدمات، تولید بیشتر و قابل اطمینان باعث می گردد که هزینه های طراحی و ساخت کاهش یابد.

خرید کنتاکتور زیمنس

اتوماسیون صنعتی به نسبت مکانیزاسیون پیشرفته تراست و تنها تفاوت آن ها در این مورد می باشد که در مکانیزیسیون از نیروی انسانی استفاده می گردد اما در اتوماسیون صنعتی فرمان از طریق کامپیوتر اجرا می گردد درهمین راستا در اتوماسیون صنعتی نیز از یک مکانیزم ماشینی خاصی استفاده نموده و به کمک نیروی انسانی می آید تا کارها به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد. مکانیزاسیون انجام دستی یک کار با استفاده از ماشین آلات پر قدرت است که وابسته به تصمیم گیری در لحظه انسان دارد.به عبارت دیگر، اتوماسیون باعث جایگزینی نیروی انسانی با سیستمهای قابل برنامه ریزی و ماشین آلات قدرتمند است.